Zierikzee stadhuistoren

Toren

De oorsprong van de toren bij het stadhuis van Zierikzee stamt uit de 14e eeuw, in de 16de eeuw is het stadhuis grondig verbouwd, de toren kreeg een zwierige houten bekroning, in 1775 werd het benedendeel van een bekleding van natuursteen voorzien.

Het carillon

Het carillon heeft een omvang van 36 klokken met als basis klok een c2 van 272 kg. Vijftien klokken zijn in 1927 gegoten door de Engelse klokkengieterij Taylor. De overige klokken zijn gegoten door de klokkengieterij Eijsbouts.

Geschiedenis

Het is waarschijnlijk dat stad Zierikzee al in de 15e over een voorslag beschikt heeft, of zelfs meerderen. Een daarvan is zelfs tot in de huidige tijd bewaard gebleven, namelijk de voorslag van de Zuidhavenpoort. De meeste klokken zijn gegoten in de jaren 1550-52-53-54 door de klokkengieter Peter I van der Ghein (ca.1500 – 1561) te Mechelen. Dit klokkenspel liet de eerste klanken klinken vanaf de stadhuistoren. Opmerkelijk is dat dit klokkenspel lange tijd in gebruik bleef.

De Zuidhavenpoort met in de lantaarn het klokkenspel

Rond 1900 werd er geklaagd dat het klokkenspel verre van fraai klonk, de klokken die gestemd waren door het uithakken van brons, maar ook een zwaar verwaarloosd mechanisme. Door een schadevergoeding uit het ‘Bommenfonds’, tijdens de eerste wereldoorlog hadden de Engelsen per vergissing Zierikzee gebombardeerd, de Engelse betaalde een ruime schadevergoeding. Uit dit fonds bleek het mogelijk een nieuwe beiaard aan te schaffen. De Engelse klokkengieterij Taylor leverde een beiaard van 23 klokken. In 1962/3 werd het spel uitgebreid tot de huidige omvang door de Klokkengieterij Eijsbouts.

Speeltijden

Stadsbeiaardier Janno den Engelsman speelt op donderdag van 10.30 tot 11.30 uur. Van november tot april tweewekelijks.

Torens