Zeist carillon van het Raadhuis

De Toren

De toren van het in neo-Renaissance stijl gebouwde raadhuis werd in 1908 voltooid.

Het carillon

Het carillon telt 36 klokken en werd in 1955 (35) en 2019 (1) gegoten door klokkengieterij Eijsbouts. De zwaarste klok is een c2 van 268 kg.

Geschiedenis

De aanleiding voor een beiaard in de toren van het raadhuis van Zeist werd genomen door een ingezonden brief in de Zeister Courant op 1 mei 1940, E. Kronenburg schreef dat het mooie dorp Zeist miste ‘bronzen stemmen van de torentrans’. Echter het was aan het begin van de oorlog, en het duurde nog tot zaterdag 29 oktober 1955 voordat de klokken betaald uit giften ook daadwerkelijk uit de toren klonken. In 2019 onderging het klokkenspel een revisie waarbij het spel met een klok is uitgebreid.

Anton van Ooik de eerste beiaardier van Zeist bespeelt het carillon.
Beiaardier van Zeist André Kukolja.

Speeltijden

Beiaardier André Kukolja speelt een keer in de maand op woensdag van 12 tot 13 uur.

Torens