Voorschoten

Het carillon van Voorschoten

De Toren

De toren stamt uit de 15e eeuw, echter bij het beleg van Leiden in 1573 werd de kerk volledig verwoest, de toren bleef wel zwaar beschadigd intact. In 1583 is de kerk bij de toren weer herbouwd. In 1702 werd de spits van de toren geraakt door blikseminslag, als gevolg van de brand die volgde zijn ook de aanwezige klokken verloren geraakt. De toren is nadien hersteld waarbij de typerende kleine torentjes op de hoeken van de toren zijn opgetrokken. In 1868 werd de oude kerk uit 1583 vervangen door een nieuw kerk gebouw.

Het Carillon

Het carillon bestaat uit 39 klokken met als grootste klok de door klokkengieter Van Bergen in 1948 gegoten luidklok met de toon des1 (ca.1850 kg) op het klavier aangesloten als C1. De c2 op het klavier is een des2 (232 kg.) die met de andere carillonklokken is gegoten door klokkengieterij Eijsbouts uit Asten in 1965 en 2007.

Geschiedenis

In 1964 is de geschiedenis van het carillon van Voorschoten eigenlijk begonnen, de toenmalige voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereninging Mr. Romke de Waard was woonachtig in Voorschoten en miste als carillon liefhebber de klokkenklanken. Op de hem kenmerkende manier ging hij actie voeren voor een carillon. Eerst in de gemeenteraad, later met een reizende beiaard. Met als resultaat dat in augustus 1965 de klokkengieter opdracht gegeven werd tot het gieten van een 3-octaafs beiaard, die op 23 december 1965 feestelijk in gebruik gesteld werd. Bijzonder is dat alle 38 klokken eennaam hebben gekregen van oude Voorschotense boerderijen, buitenplaatsen. In 2007 is de beiaard verrijkt met een Es-klok van 135 kg. Deze klok kreeg de naam van Romke de Waard. Buiten op de toren bevind zich een gedenkplaat met als opschrift: Het carillon in deze toren kwam tot stand door gemeenschappelijke inspanning en offervaardigheid van bedrijfsleven, burgerij en schooljeugd, 25 december 1965.

Speeltijden

Gijsbert Kok is de beiaardier van Voorschoten en speelt elke zaterdag van 13.30 tot 14.30 uur.

Torens