Voorburg

Het carillon van Voorburg

Toren van de Oude Kerk van Voorburg Foto Hans van Dijk

Het carillon

In 1984 heeft de Frans Mortelmans Stichting de Voorburgse gemeenschap een beiaard geschonken, met de bestaande voorslag van vier klokken dat zich al in de toren bevond bestaat het carillon uit 43 klokken.

In 2021 is het carillon geheel hersteld en uitgebreid met een 5 tal nieuwe klokken.

Carillon Oude Kerk Voorburg Foto Gerda Peters
De klokkenkamer Foto Hans van Dijk
De klokkenkamer Foto Hans van Dijk

Speeltijden

Gerda Peters bespeelt het klokkenspel elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 13.30 tot 14.30 uur.

Torens