Voorburg

Het carillon van Voorburg

Het carillon

In 1984 heeft de Frans Mortelmans Stichting de Voorburgse gemeenschap een beiaard geschonken, met de bestaande voorslag van vier klokken dat zich al in de toren bevond bestaat het carillon uit 38 klokken.

Momenteel (2021) is het carillon uit de toren verwijderd voor herstel, bovendien krijgt de beiaard een uitbreiding met vijf discant klokken.

Carillon Oude Kerk Voorburg Foto Gerda Peters

Speeltijden

Gerda Peters bespeelt het klokkenspel elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 13.30 tot 14.30 uur.

Torens