Vlissingen – Stadhuistoren

Het carillon van Vlissingen Stadhuistoren

Raadhuis Vlisssingen

Toren

Het gebouw is in de jaren 1961 tot 1965 gebouwd onder leiding van het architectenbureau Verhave, Luyt en De Iongh uit Den Haag. Het ontwerp stamt al uit 1946 en is van ir. D. Roosenburg.

Het carillon

Het carillon is gegoten door klokkengieterij Eijsbouts in 1964. Het carillon telt 47 klokken met als grootste klok een G1 van 660 kg.

Geschiedenis

Tijdens de tweede wereldoorlog gaf burgemeester Van Woelderen aan architect ir. Roosenburg al een onoffieciele opdracht voor het maken van een ontwerp van een stadhuis met toren. Bij het gereedkomen van de bouw van het stadhuis werd ook een door de N.V. Koninkijke Maatschappij De Schelde geschoken carillon overgedragen aan de gemeente Vlissingen.

Speeltijden

De stadsbeiaardier Jos Vogel speelt op donderdag van 11 tot 12 uur.

Torens