Maastricht carillon van het stadhuis.

Toren

Het stadhuis is in de jaren 1659-1664 onder architectuur van Peter Post gebouwd, de toren is pas in 1686 voltooid. Vanaf 1668 heeft het carillon in een houten noodtoren gehangen. 

Klokkenspel

De beiaard van de stadhuistoren bestaat uit 49 klokken, De zwaarste klok is in 1997 gegoten door de klokkengieterij Petit & Fritsen en heeft een gewicht van 765 kg. François Hemony en Pieter Hemony goten 16 klokken in de jaren 1663/4. De overige klokken zijn gegoten in de jaren 1997 en 1962 door Petit & Fritsen en klokkengieterij Esbouts. 

Geschiedenis

Ook Maastricht wenste een Hemony beiaard, net als veel steden in de zeventiende eeuw. In 1667 kort voor de voltooiing van het nieuwe stadhuis werd er een onderzoek ingesteld hoeveel klokkenbrons zich in de stad verbleef, en hoeveel klokken daaruit gegoten zouden kunnen worden gegoten. Burgermeester Coninx ging in 1668 in onderhandeling met klokkengieter Pieter Hemony te Amsterdam. Hemony had nog een spel in voorraad, het was gegoten door zijn in 1667 overleden broer François voor de stad Diest in België, het was nooit afgenomen door Diest. Echter is er goede rede om aan te nemen dat het spel eigenlijk voor Hulst bestemd was, ook dit spel was nimmer afgenomen van de beroemde klokkengieters. Op 26 november 1668 werd met Pieter Hemony een overeenkomst gesloten, Hemony zou onder meer de oude banklok van de stad en enkele bronzen leeuwen als betaling ontvangen. Hemony zou de nieuwe beiaard naar Dordrecht vervoeren, de stad verder over de  Maas verder naar de stad Maastricht vervoeren. In 1670 krijgt Maastricht zijn eerste stadsbeiaardier, Jasper Gallet. In 1876 krijgt de beiaard 9 nieuwe klokjes gegoten door Petit & Fritsen, bij die gelegenheid moet het stokkenklavier plaats maken voor een Smulders pianoklavier, echter in 1910 werden nogmaals herstellingen uitgevoerd. Hierbij krijgt de toren een nieuw type pianoklavier, dit klavier moet bij de herstellingen in 1962 weer plaats maken voor een “echt” beiaard stokkenklavier. In dat jaar moet ook helaas het trommelspeelwerk plaats maken voor een elektromagnetisch bandspeelwerk. In 1997 vond er weer een restauratie plaats. Ditmaal werd het carillon, met steun van gemeente, particulieren en bedrijven, nog eens met zes klokken uitgebreid.

Speeltijden

Stadsbeiaardier Frank Stijns speelt afwisselend op zaterdag of zondag.

Torens