Leiden carillon Lodewijkkerk

De Lodewijkskerk Foto: Hans van Dijk 2023

De Toren

Op de plaats van de huidige Lodewijkkerk bevond zich in 1477 al een kapel, de Sint Jacobkapel. De kapel werd in 1567 aan de stad Leiden verkocht, de kerk is in gebruik geweest als graanpakhuis. In 1807 werd de kerk zwaar beschadigd tijdens de kruitramp, echter de toren was niet zwaar beschadigd. Op verzoek van Koning Lodewijk Napoleon werd de kerk opnieuw opgebouwd voor gebruik door de katholieken die tijdens de ramp de schuilkerk verloren.

Het carillon

Het carillon heeft een omvang van 17 klokken en is in 1961 gegoten door Klokkengieterij Eijsbouts. Een uitbreiding van het aantal klokken naar 22 gaat dit jaar 2021 plaats vinden. Ook kreeg het voorheen slechts automatische carillon een stokkenklavier waarmee het klokkenspel op afstand bespeelt kan worden.

Eerste bespeling van het carillon met het nieuwe stokkenklavier Foto Dick van Dijk

Geschiedenis

Reeds in de 16e eeuw was er sprake van de voorslag in de toren van de Sint Jacobkapel, deze voorslag met een omvang van 16 klokken was gegoten door de Mechelse klokkengieter Peter van den Ghein. Rond 1742 werd dit klokkenspel uit de toren verwijderd. In 1961 werd de toren van de huidige Lodewijkkerk opnieuw een zingende toren, klokkengieterij Eijsbouts leverde een automatisch spelend klokkenspel van 17 klokken. Het carillon heeft geruime tijd een zwijgend bestaan doorgebracht, maar in 2021 is het opnieuw bespeelbaar gemaakt. Automatisch, maar ook met een geheel nieuw stokkenklavier wat zich niet in de toren bevind maar op afstand bespeelbaar is. Het carillon krijgt bovendien nog een uitbreiding tot 22 klokken.

Speeltijden

Niet bekend.

Torens