Het oranje carillon van Vlaardingen.

De Toren

In 1743 werd de toenmalige toren van de Grote Kerk van Vlaardingen wegens verzakkingen afgebroken. Op 2 maart 1744 werd de eerste steen gelegd voor een nieuwe, de huidige toren. De toren werd gebouwd naar een bestek en onder leiding van David van Stolk. (1692-1770)

Het carillon

Het carillon in de toren van de Grote Kerk heeft een omvang van 48 klokken. De klokken zijn gegoten door Klokkengieterij Eijsbouts in de jaren 1949/50/68. Een klok is gegoten in 2008 ook door Klokkengieterij Eijsbouts en draagt de naam ‘Willem-Alexander en Maxima’. De zwaarste klok is een f1 van 925 kg. en deze klok is als c1 op het klavier aangesloten.

Geschiedenis

Het gemeentebestuur van Vlaardingen nam in 1948 het initiatief om een carillon aan te schaffen, dit omdat het in dat jaar het 50-jarige regeringsjubileum was van Koningin Wilhelmina. Een inzameling onder de inwoners en bedrijfsleven leverde 40.000 gulden op en met een aanvulling uit de gemeentekas was er voldoende geld om klokkengieterij Eijsbouts uit Asten een opdracht te geven voor het gieten en installeren van een beiaard in de toren van Vlaardingen. Op 7 augustus 1950 vond de ingebruikneming plaats van de ‘Oranjebeiaard’ zoals de beiaard genoemd is. In tegenwoordigheid van koningin Juliana en prins Bernhard en 1400 genodigde nam men de beiaard in gebruik. Er werd gesproken door de burgemeester en Henk Schaar droeg een speciaal door Hella S. Haasse geschreven gedicht voor. Nadat koningin Juliana de drie luidklokken in werking stelde en Kees Roelofs de beiaardier van Amsterdam en Barneveld een eerste bespeling verzorgde was de Oranjebeiaard een deel van het dagelijks leven in Vlaardingen. In 1968 werd de beiaard hersteld, waarbij de lichtste klokken gis3-f5 hergoten werden. In 2008 werd de beiaard nogmaals hersteld. Onder meer kreeg het instrument een nieuw speelklavier en werd uitgebreid met een es1 klok.

Speeltijden

Beiaardier Bas de Vroome speelt op woensdag van 12.00 tot 12.45 uur.

Trivia

Van 2009 tot 2017 werd met veel succes de Vlaardingse beiaarddagen georganiseerd. Dagen vol met beiaardmuziek met een ongekende belangstelling voor de beiaard van Vlaardingen.

Torens