Het carillon van Zwolle

Het carillon van de Peperbus van Zwolle

De Toren

De bouw van de toren werd waarschijnlijk in 1487 aangevangen, in 1538 en daarna kwam een achtzijdige lantaarn tot stand. Bouwmeesters waren Simon Pinet en later Jacob van Ceulen. De koepelspits branden in 1815 af, waarbij ook de lantaarn beschadigd. Lantaarn en spits werden in 1828 hersteld. De toren is sinds 1798 eigendom van de gemeente Zwolle, terwijl de kerk sinds 1809 eigendom is van de RK kerkgenootschap.

Het carillon

De klokken van de beiaard werden gegoten door de firma John Taylor & Co uit Engeland. Twee reeds aanwezige luidklokken werden in het carillon opgenomen, namelijk de basisklok C1 van Claes Noorden en Jan Albert de Grave uit 1714 en een klok, E1 van Geert van Wou uit 1484. De omvang van de beiaard werd bepaald op 31⁄2 octaaf (C1 – g4). Het carillon klonk voor het eerst bij de opening van de oude IJsselbrug op 15 januari 1930. De klokken C1, F1, G1 en A1 doen tevens dienst als luidklok. In 1978 werd het instrument door de Koninklijke Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel met vijf klokjes (gis4 – c5) uitgebreid tot 4 octaven met in totaal 47 klokken.

De beiaard werd in 1989 gerestaureerd door de Koninklijke Eijsbouts te Asten. Dezelfde gieter kreeg tijdens de restauratie van de Peperbus opdracht om de beiaard uit te breiden met vier klokken, tot een totaal van 51. Op 1 november 2004 kregen de nieuwe klokken hun plaats in de toren.

Geschiedenis

Er is weinig bekend van het bezit van een beiaard in de O.L. Vrouwe-Hemelvaarttoren voor 1930, wel een een gelui dat Geert van Wou in de jaren 1484-86 goot. Het was een gelui van zes klokken waar ongetwijfeld ook op gebeierd werd. In een oude kroniek is er sprake van een beierman. Slechts een Van Wou klok is nog aanwezig van dit machtige gelui. Waarschijnlijk heeft er ook een beierwerk in de Sint Michaelskerk gehangen, in 1494 bevatten deze toren acht klokken. Genoeg voor een ritmisch klokkenspel. Echter bij brand veroorzaakt door blikseminslag op 25 juni 1606 gingen deze klokken verloren. In 1611 leverde Hendrick Wegenwaert uit Kampen ‘vier cleine clockgies in het speelwerck’, het klokkenspel werd in de jaren 1612-15 nog uitgebreid door Jan Burgerhuys. Burgerhuys goot deze klokken in Zwolle, hoewel hij afkomstig was uit Middelburg. Echter ook dit klokkenspel ging ook verloren bij een brand aan de Michaelstoren op 7 juli 1669. De gebroken klokken werden nog 20 jaar bewaard, maar de toren werd niet herbouwd en in 1694 werd 33.238 pond klokspijs aan de Amsterdamse klokkengieter Pieter Vermaten verkocht. Tot 1930 moest Zwolle het zonder een klokkenspel doen.

Speeltijden

De stadsbeiaardier Martien van der Knijff speelt op donderdag van 19.30 tot 20.30 uur en op vrijdag van 11 tot 12 uur.

Torens