Het carillon van Woerden

Toren van de Petruskerk Foto: Hans van Dijk

Het cariilon van de Petruskerk in Woerden

De Toren

De toren is gebouwd in een laat gotische bouwstijl, waarschijnlijk gebouwd in de 14e eeuw. In 1672 is de toenmalige spits verbrand. Later is de huidige spits aangebracht.

Het carillon

Het carillon bestaat uit 48 klokken, de zwaarste klok, een fis1 van Pieter Hemony uit 1675 doet ook dienst als luidklok. De overige klokken zijn afkomstig uit de gieterij van de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts.

Geschiedenis

De toren van Woerden heeft beschikt over een klokkenspel of voorslag, dit spel was gegoten door de gieter Jan Moor uit ‘s-Hertogenbosch in de jaren 1557/58, nadien heeft de Utrechtse klokkengieter Thomas Both een viertal klokken gegoten. In 1672 trokken de Franse legers Woerden binnen, daarbij raakte de torenspits in brand en het totale klokkenbezit raakte verloren. Later kwamen er een tweetal luidklokken terug in de toren, een van Pieter Hemony in 1675 en een tweede klok van Jan Albert de Grave, de laatste werd in 1943 door de Duitse bezetter gevorderd en kwam nooit terug. In 1964 besloot de Nutsspaarbank een carillon te schenken, het betrof een beiaard van drie octaven dat in 1974 is uitgebreid is tot een beiaard van 47 klokken. In 2015 is het carillon nog uitgebreid met een es klok van 550 kg.

Speeltijden

Beiaardier Henk Verhoef speelt de 1e en 3e woensdag van de maand van 10 tot 11 uur. Van april t/m september de 4e vrijdag van de maand van 19 tot 20 uur.

Torens