Het carillon van Winschoten

De toren van Winschoten Foto Hans van Dijk

De Toren

De onderbouw van de ‘Olle Witte’ dateert wat onderbouw betreft uit de 13e eeuw, in de jaren 1930-1931 werd de toren voorzien van een achtkantige bovenbouw ten behoeven van een aan te brengen carillon.

Het carillon

Het carillon bestaat uit 49 klokken met als grootste klok een d1 klok uit 1773 gegoten door Joan Borchhard. De andere klokken zijn gegoten door gieterij Van Bergen in 1946 en Petit & Fritsen in 1996.

Geschiedenis

Rond 1930 werd de toren gerestaureerd waarbij de onderbouw van de toren van een achtkante bovenbouw werd voorzien. Een ideale plek voor een beiaard. In 1931 kreeg het een en ander zijn beslag en op 19 augustus 1931 was het mogelijk om de nieuwe beiaard voor het eerst te bespelen. Het betrof een carillon van 25 klokken met als grootste klok een c2 van 300 kg. Het spel was gegoten door de Engelse klokkengieterij Gillett & Johnston te Croydon. Opmerkelijk is dat het spel was in opdracht van de kerkvoogden van de Nederlandse Hervormde Kerk. Helaas werd ook dit carillon gevorderd door de Duitse bezetter in 1943. Gelukkig kwam er toch weer een carillon terug na de oorlog, Klokkengieterij Van Bergen goot een nieuw carillon, deze keer een spel van 35 klokken. Op 25 augustus 1947 werd dit nieuwe carillon ingespeeld, het was het eerste nieuw gegoten carillon na de bevrijding van Nederland. In de jaren 90 van de vorige eeuw werd het carillon opnieuw hersteld, dit keer door de Klokkengieterij Petit & Fritsen, hierbij werd het aantal klokken op 49.

Trommelspeelwerk

Speeltijden

Vincent Hensen speelt in de even weken op vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur.

Torens