Het carillon van de Sint Servatiustoren van Schijndel

De Toren

De toren dateert ongeveer van 1525, de kerk is in de jaren 1839/40 vervangen door een zgn. Waterstaatskerk. In september 1944 kwam Schijndel onder vuur te liggen en werd daarbij de kerk en toren zwaar getroffen. Na de oorlog werd het herstel van kerk en toren ter hand genomen, het herstel werd in 1955 afgerond.

Het Carillon

De beiaard omvat 49 klokken waarvan er 46 zijn gegoten door de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts in 1979, de grootste klok werd door Peter van der Gheyn in 1741 en twee door klokkengieterij Petit & Fritsen in 1954/5 gegoten.

Speeltijden

Tommy van Doorn bespeelt tweewekelijks op zaterdag de beiaard van 14.00 tot 15.00 uur.

Torens