Het carillon van de Sint Laurentiustoren van Bergambacht

De Sint Laurentiustoren van Bergambacht Foto Hans van Dijk

Toren

De toren is in de tweede helft van de 15e eeuw gebouwd. In 1512 overvielen de Geldersen het dorp en werd de toren in brand gestoken. In 1513 werd de schade hersteld. Op 1 augustus 1674 werd kerk en toren door de orkaan die toen over het land trok getroffen. In 1891 werd de kerk door brand verwoest, waarbij ook de toren schade ondervond. In 1893 werd kerk en toren hersteld waarbij de toren werd hersteld met ijzeren balklagen en een spits met ijzeren geraamte. Van 1961-1963 werd onder architectuur van Pieter van der Sterre gerestaureerd.

Carillon

Het carillon bestaat uit 51 klokken gegoten in de jaren 1965/67 en 1999. Het carillon is gegoten door de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts, met uitzondering van de grootste klok, tevens luidklok. Deze klok is gegoten door klokkengieter Van Bergen in 1948. Deze klok heeft een gewicht van 1380 kg. en slagtoon es1. De klok doet ook dienst in het carillon en is aangesloten als f1 op het klavier.

Geschiedenis

Het herstel van de toren aan het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw was aanleiding om ook de dorpstoren van Bergambacht van een carillon te voorzien. Aangespoort door de geestdrift van de beiaardier van het nabij gelegen Schoonhoven, Jaap van der Ende nam de toenmalige burgemeester J.G. Diepenhorst in november 1963 het initiatief om een beiaardcomit√© op te richten. Het comit√© bracht door allerlei acties geld bijeen. Het Duinwaterbedrijf van de Gemeente ‘s-Gravenhage schonk de grootste klok (bes1). Op 24 april 1964 was het mogelijk om het carillon in gebruik te nemen. Het carillon had toen nog een omvang van 2 octaven, later in 1967 werd daar nog een 3e octaaf aan toegevoegd. Het Eurocarillon-Festival in 1999 was voor de gemeente aanleiding de beiaard een uitbreiding met het hoogste octaaf te geven. Het carillon heeft nu een omvang van 4 octaven.

Speeltijden

Boudewijn Zwart speelt op zaterdag van 11.30 tot 12.00 uur.

Torens