Het carillon van de Oude Kerk van Ede

De Toren

De toren en de Nederlandse Hervormde Kerk te Ede is een vrijwel geheel bakstenen laatgotische pseudo basiliek met een 5/8 gesloten koor, welke waarschijnlijk uit het midden van de 15de eeuw dateert. De grotendeels in tufsteen opgetrokken onderbouw van de toren dateert vermoedelijk uit het tweede of derde kwart van de 15de eeuw en is in de 17de eeuw verhoogd met een bakstenen geleding met een typisch uitkragend boogjesfries, traceringen en nissenreeksen.

Het carillon

De beiaard van Ede bestaat uit 51 klokken (basis es1) van de Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel. De drie basklokken werden n 1949 aangebracht en doen nog steeds dienst als luidklokken voor de zondagse erediensten.

Geschiedenis

Tot in de jaren tachtig bleef Ede echter verstoken van een carillon. Na oprichting van het Carillon Comité Ede in 1986 werden bij bedrijfsleven en burgerij gelden bijeengezameld voor 44 klokken, die tezamen met de drie basklokken uit 1949 vanaf 1987 een beiaard vormden met een omvang van vier octaven. De gemeente Ede heeft daarna eind 1998 gelden beschikbaar gesteld om de beiaard uit te breiden met twee zware basklokken (pedaaltonen Bes en Es) en twee kleine discantklokken (Cis en D). Deze klokken werden op 4 december 2000 in de toren getakeld en uiteindelijk op vrijdag 22 december 2000 feestelijk ingeluid. Hiermee bezit de gemeente Ede een volwaardig concertinstrument, waar beiaardiers uit binnen- en buitenland zeer lovend over zijn.

Speeltijden

Boudewijn Zwart speelt op maandag van 10 tot 11 uur, en op vrijdag 19.30 tot 20.30 uur.

Muziek vanaf de toren van de oude kerk

Boudewijn Zwart speelt Preludium van Jef Denijn en Allegretto Alla Turca Uit Sonate In A KV 331 van Mozart.

Torens