Het carillon van de Nieuwe Toren van Kampen

De Nieuwe Toren van Kampen

De Toren

Nadat in 1646 de kerk en de toren van het Heilige Geest Gasthuis door brand waren vernietigd, besloot het stadsbestuur een nieuwe toren te bouwen. De Amsterdamse architect Philips Vingboons maakte een plan voor deze nieuwe toren, het is echter onzeker of zijn plan ook werkelijk volledig uitgevoerd is.

Het Carillon

Het klokkenspel omvat 47 klokken met absolute tonen as0(ca.4750 kg.)-bes0-c1-chomatisch-as4. Op het klavier aangesloten volgens de reeks c1-d1-e1-chomatisch-c5. De zwaarste 3 klokken zijn afkomstig van de klokkengieter Geert van Wou.

Speeltijden

De stadsbeiaardier Frans Haagen speelt op maandag en zaterdag van 11 tot 12 uur.

Website Beiaardkring Kampen