Het carillon van Beverwijk

De Sint Agathakerk van Beverwijk

Toren

Het kerkgebouw met koepeltoren is in de jaren 1922 tot 1924 gebouwd naar een ontwerp van Jos en Pierre Cuypers.

Het carillon

Het klokkenbezit van de Sint Agathatoren is door klokkengieterij Eijsbouts gegoten in de jaren 1957/8. De drie zwaarste klokken met de tonen g1, a1 en b1 doen ook dienst als luidklok en zijn eigendom van de RK kerk. De overige 46 klokken zijn eigendom van de gemeente en vormen samen het carillon.

Geschiedenis

Aanleiding voor het installeren van een carillon in Beverwijk was het dat het in 1958 700 jaar geleden was dat Beverwijk stadsrechten kreeg. Een stichting wist door giften van particulieren, bedrijven en overheidsinstanties voldoende middelen bij elkaar te brengen voor de aanschaf van een carillon. Het carillon kreeg geen plaats in de Wijker toren omdat door het gesloten karakter van deze toren het carillon niet vrij kon klinken. Bovendien is de Agathakerk in het hart van de stad gelegen. Het R.K. Kerk en Schoolbestuur van de parochie gaf toestemming om het klokkenspel in de koepel van de Sint Agathakerk aan te brengen. Op vrijdag 1 augustus 1958 werd het nieuwe carillon in gebruik genomen.

Speeltijden

Gerda Peters speelt van 13.30 tot 14.30 uur op de 1e, 2e en 5e zaterdag van de maand

Torens