Carillon van Weesp

Foto Christian Pfeiffer

Het carillon van de Sint Laurenstoren van Weesp

De Toren

De toren heeft zijn oorsprong in de 14e eeuw, de opmerkelijke spits werd aan het einde van de 16e eeuw gebouwd.

Het carillon

Het carillon bestaat uit 38 klokken waarvan dertien klokken door Pieter Hemony in 1671 gegoten zijn, een klok is in 1562 gegoten door Jan Moor. Een klok is gegoten in 1711 door Jan Albert de Grave, en de overige klokken zijn gegoten door klokkengieterij Eijsbouts.

Overige aanwezige klokken

Tien klokken die buiten werking gesteld zijn tijdens de restauratie van het spel in 1962 hangen ter versiering in de lantaarn gehangen, 9 van Pieter Hemony uit 1671 en een klok van Henricus Petit uit 1805. Ook bevind zich in de lantaarn de uurklok uit 1506 gegoten door Geert van Wou. Op de luidzolder bevinden zich drie luidklokken met de tonen f1, g1 en a1. De zwaarste werd in 1614 gegoten door Henrick Wegewaert, de tweede door Petit & Fritsen in 1949 (deze klok vervangt een klok die door de Duitse bezetter in 1943 werd gerooft, deze klok was gegoten door Pieter Seest 1763) De kleinste luidklok is gegoten door Pieter Hemony in 1674.

Speeltrommel voor het automatisch spel

Geschiedenis

Er is weinig bekend over wat voor voorslag of carillon zich bevonden heeft voor de Hemony beiaard in de toren is aangebracht, mogelijk een beiaard gegoten door Jan Moor aangezien de huidige beiaard nog altijd een beiaardklok bevat van de hand van die gieter uit 1562. Waarschijnlijk is deze klok gehandhaafd in de nieuwe Hemony beiaard in 1676, de rede hiervan is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat in 1676 de aanwezige beiaard of voorslag in een zeer slechte staat bevond, aanleiding voor het stadsbestuur besloot om een nieuwe door Pieter Hemony gegoten beiaard aan te schaffen. Pieter Hemony had in 1671 een voorraad beiaard gegoten, deze beiaard had Hemony al aangeboden aan de stad Emden, ter vergeefs. Uiteindelijk verkocht Pieter Hemony het spel aan Weesp in 1676. In 1711 werd een klok vervangen door Claes Noorden en Jan Albert de Grave. Later verving in 1805 Henricus Petit ook twee Hemony klokken, waarvan een later ook weer vervangen werd door de Engelse gieter Taylor (1913). In 1963 werd het spel hersteld door klokkengieterij Eijsbouts, hierbij werden 13 klokken vervangen door nieuwe exemplaren uit de gieterij van Eijsbouts. Ook werd het spel uitgebreid tot drie octaven.

Speeltijden

Bauke Reitsma bespeelt de beiaard wekelijks tijdens de markt op dinsdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur. Jaarlijks is er een bespeling op Koningsdag (27 april)

In de zomermaanden is er een concertserie op een aantal vrijdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur georganiseerd door de Beiaardkring Weesp. De concerten worden verzorgd door de stadsbeiaardiers en een aantal gastbeiaardiers. Doorgaans is er een luisterplaats in de achtertuin van kunstenares Ilona Woltring aan de Oudegracht 27

Torens