Carillon van Son

Het carillon van de Sint Petrus Bandentoren van Son

Sint Petrus Bandentoren Son

Toren

De toren stamt uit ongeveer 1500 en was tot de brand van de kerk in 1958 een onderdeel van de R.K. kerk Sint Petrus Banden. De kerk is na de brand niet herbouwd. De toren onderging een restauratie in de jaren 1973/75 onder leiding van architect Daaf van Veenendaal.

Carillon

Het carillon bestaat uit 48 klokken gegoten door klokkengieterij Petit & Fritsen in 1975, de zwaarste basklok is een fis1 van 765 kg. Drie klokken doen ook dienst als luidklok.

Geschiedenis

In 1958 verbrandde de kerk bij de toren, en hoewel de kerk in oorspronkelijke staat herbouwd had kunnen worden, koos het kerkbestuur voor de bouw van een nieuwe kerk. De toren staat sinds die tijd zelfstandig zonder kerkgebouw. In de jaren 70 van de vorige eeuw kwam er een beweging vanuit de bevolking om na de restauratie van de toren hieraan een nieuwe fuctie te geven. Via een inzamelingsactie en geld wat men kreeg voor het torenherstel was het mogelijk om geld genoeg samen te brengen om in 1975 een beiaard van 48 klokken bij klokkengieterij Petit & Frietsen te bestellen. Op zondag 28 september 1975 werd deze beiaard in gebruik genomen.

Speeltijden

Beiaardier Tommy van Doorn speelt op de 1e en 3e donderdag van de maand van 13 tot 14 uur.

Torens