Carillon van Boxtel – Sint Petrustoren

De toren van de RK Sint Petruskerk Boxtel

De Toren

De toren van de RK Sint Petruskerk dateert wat onderbouw betreft uit de 15e eeuw. De hoge spits is na een brand in 1614 in 1615/16 gebouwd door Hendrik Cornelis Schutkens van Liempt. In de tweede wereldoorlog dreigde de bezetters om de toren op te blazen, op 29 september 1944 plaatste de Duitse militairen 120 kilo springstof. Gelukkig konden pastoor Van Besouw, Hazelhoff en Harrie van de Laar de ontstekingsdraden door knippen, en daarmee voorkomen zij dat de markante toren verloren ging.

Carillon

Het klokkenspel heeft een omvang van 48 klokken, twee klokken (tevens luidklokken) zijn gegoten door Van Bergen in 1948, de c1 en f1. De g1 in 1966 en de overige klokken gegoten in 1968 door de klokkengieterij Petit & Fritsen. De reeks bestaat uit c1 (2250 kg.)-es1-f1-g1-chromatisch-es1 die als a0-c1-d1-e1-chromatisch-c5 op het klavier zijn aangesloten. In 1982 kreeg de beiaard een hogere plek in de toren, hiertoe werden de hogere galmgaten geopend zodat de beiaard beter uit klinkt. De beiaard is het bezit van de RK Heilige Hartparochie, en is hiermee een van de weinige carillons dat in het bezit is van een kerkelijke organisatie in Nederland.

Geschiedenis

Aannemelijk is dat de toren van de Sint Petrustoren van Boxtel in het verleden in het bezit geweest is van een klokkenreeks, misschien wel een waarom ook gebeierd is. Hierover is echter weinig bekend. Wel is bekend dat de toren tot 1943 in het bezit was van twee luidklokken, een gegoten door Hans Falck met een gewicht van 250 kg. uit 1615 en een gegoten door Alexius Petit uit 1771 met een gewicht van ongeveer 2000 kg. Beide klokken verdwenen door de klokken vordering door de Duitse bezetter in de tweede wereldoorlog in 1943. Na de tweede wereldoorlog kreeg de beiaardkunst een grote impuls en bleef ook Boxtel niet achter. Op 8 maart 1962 kwam een aantal Boxtelaren bij elkaar om een beiaardcomité op te richten, dit naar aanleiding van het 40-jarig priesterfeest van deken Van Besouw. Een eerste huis-aan-huis actie leverde gelijk een behoorlijk bedrag op voor een beiaard in de Petrustoren. Ook kwam er een gemeentelijke subsidie voor een beiaard. Zes jaar na de eerste actie, zes jaar met veel geldschenkingen was het mogelijk om daadwerkelijk een opdracht te geven tot het gieten van een beiaard van 44 klokken aan de klokkengieterij Petit & Fritsen. Op zondag 11 augustus 1968 kwam men bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis, hierbij werd de nieuwe beiaard door het beiaardcomité overgedragen aan het RK Kerkbestuur. Van 16 tot 16.50 uur verzorgde Sjef van Balkom een eerste bespeling op het nieuwe instrument.

Speeltijden

Tommy van Doorn bespeelt de beiaard op vrijdag van 11 tot 12 uur.

Torens