Bergen carillon van de Ruïnekerk

Toren

De Ruïnekerk werd in 1574 verwoest. Tegen het einde van de 16e eeuw werd alleen het koor herbouwd waarop een houten torentje werd gebouwd.

Het carillon

Het carillon bestaat uit 26 klokken gegoten door Klokkengieterij Petit & Fritsen in het jaar 1970. De zwaarste klok is een fis2 van ongeveer 110 kg.

Overige aanwezige klokken

Er bevind zich nog een 27e klok bij het carillon, ter herindering aan het schenken van het carillon aan het gemeentebestuur in 1970. De klok is in 1970 gegoten en draagt het opschrift “In deze klok zijn de namen der schenkers bewaard”.

Geschedenis

De predikant van de Hervormde Gemeente ds. Kieboom nam in 1929 een initiatief om ook Bergen met een carillon te verrijken, helaas mislukte dit plan. Ook latere plannnen mislukte, maar in 1960 sloeg een plan van wethouder F. Verstegen wel aan. Een rijdende beiaard georganiseerd door de VVV en de Alkmaarse Klokkenspelvereniging maakte het klimaat gereed voor de aanschaf van een eigen klokkenspel in Bergen. Een carilloncomité voerde actie op tal van velden, en kreeg geld genoeg bij elkaar voor een klein carillon dat een plek kreeg op de dakruiter van de Ruïnekerk. Op 5 mei 1970 was het mogelijk het carillon voor het eerst te bespelen, door de toenmalige stadsbeiaardier van Enkhuizen Jenke Kaldenberg.

Speeltijden

Klaas de Haan speelt op donderdag van 10 tot 11 driewekelijks, juli en augustus wekelijks.

Torens