Barneveld carillon Jan van Schaffelaar toren

De Toren

De in grotendeels in romaanse stijl gebouwde toren van de Ned.Herv. Kerk te Barneveld dateert in oorsprong uit de 13e eeuw. De toren is algemeen bekend doordat Jan van Schaffelaar in 1482 met macabere heldenmoed van de trans sprong.

Het carillon

Het carillon bestaat uit 51 klokken gegoten door verschillende gieters, Petit & Fritsen, Van Bergen, Gillett & Johnston en Eijsbouts.

Overige klokken

Er bevind zich op de luidzolder nog een klok die dienst doet als luidklok en uurslag klok gegoten door Claes Noorden en Jan Albert de Grave in 1711. Het betreft klok met de toon d1.

Geschiedenis

De geschiedenis van de beiaard van de Jan van Schaffelaar toren heeft een wat grillig verlopen groei van twee tot vier octaven. Het oorspronkelijke carillon, dat ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van de toenmalige burgemeester Baron van Naegell na de toren restauratie van 1927 in de toren werd aangebracht, bestond uit 24 klokken gegoten door de Engelse klokkengieter Gillett & Johnston. In 1961, bij een toren restauratie kreeg het klokkenspel een plaats in de lantaarn in de spits van de toren. Bovendien kreeg de beiaard een uitbreiding tot vier octaven. In 1977 en in 1992 werd het instrument aangevuld met vier basklokken, deze klokken kwamen uit de gieterij van klokkengieterij Eijbouts. De beiaard heeft nu een omvang van 51 klokken, 17 zijn daarvan gegoten door Gillett & Johnston, 1 door Petit & Fritsen, 2 door Van Bergen en 31 door de klokkengieterij van Eijsbouts.

Speeltijden

Boudewijn Zwart bespeelt de beiaard op vrijdag van 10.00 tot 10.45 uur.

Torens