Apeldoorn carillon oude raadhuis

Toren

Op de plek waar zich nu het oude raadhuis van Apeldoorn bevind stond tot 1842 een middeleeuwse kerk. Na afbraak van de kerk was er plaats voor een raadhuis en een marktplein. Het raadhuis is gebouwd naar een ontwerp van gemeente-opzichter Albert Liese. Op 9 februari 1843 werd het in gebruik genomen. Door de groei van de gemeente Apeldoorn was het gebouw te klein geworden en werd in 1898 volgens een plan van Gemeente-architect Gerrit de Zeeuw uitgebreid. In 1943 werd de bovenverdieping door een brand verwoest, pas in 1977 werd de bovenverdieping opnieuw opgebouwd, en het torentje herbouwd. Er werd toen ook een door Klokkengieterij Eijsbouts een carillon in het torentje aangebracht.

Het Carillon

Het carillon heeft een omvang van 52 klokken.

Geschiedenis

De geschiedenis van het carillon van Apeldoorn begind eigenlijk met de eerste beiaardier van Apeldoorn Cees Roelofs. In 1933 vestigde de toen 28-jarige Roelofs zich in Apeldoorn. Al in dat jaar ontstonden de eerste ideeën voor een Apeldoorns carillon, maar het zou nog ruim 40 jaar duren voordat het zover kwam. Pas in 1977 kreeg Apeldoorn een carillon en werd Roelofs, intussen 72 (!) jaar oud, tot beiaardier van Apeldoorn benoemd. In 1949 gaf Roelofs demonstraties met het toen nieuwe reizende carillon van Klokkengieterij Eijsbouts. Echter dit maakte weinig indruk op de inwoners van Apeldoorn.

De Reizende beiaard van Klokkengieterij Eijsbouts

Pas in 1954 wist een carilloncommissie onder leiding van Mr Sypkens meer belangstelling te wekken, maar nadat er één klok gegoten is, stagneerde de actie. Toen 20 jaar later het torentje van het gerestaureerde raadhuis werd herbouwd, had men meer succes. Een actie om dit torentje van een lichte 4-octaafs beiaard te voorzien werd met succes bekroond, dankzij steun van de Apeldoornse Courant, reclameman Bleeker en gemeenteambtenaar Cor Tijink. Men vroeg Apeldoornse bedrijven een klok te sponsoren. Wie aan de oproep gehoor gaf, kreeg twee weken lang een proefklok met bijbehorende hamer voor zijn deur. Later is dit klokkenspel nog uitgebreid tot een omvang van 52 klokken.

Speeltijden

Beiaardier Boudewijn Zwart speelt elke maandag van 12 tot 13 uur.

Torens