Amsterdam Westertoren

Westertoren Amsterdam Foto Hans van Dijk

De Toren

De kerk en toren is gebouwd naar een ontwerp van Hendrick de Keyser, met de bouw werd bogonnen in 1620, echter de bouwmeester overleed in 1621. De in 1638 gereed gekomen toren kreeg daarom waarschijnlijk een andere lantaarn dan op het ontwerp van Hendrick de Keyser.

Het carillon

Het carillon bestaat uit 51 klokken met als grootste basklok een des1 van ongeveer 2000 kg. De 14 zwaarste klokken zijn van de hand van François Hemony gegoten in 1658, de overige klokken zijn in 1959 en 1991 gegoten door Klokkengieterij Eijsbouts ter vervanging en uitbreiding van het het spel en de originele Hemony klokken.

Luid en slag klokken

In de ruimte bij het carillon bevinden zich ook een twee tal slagklokken, gegoten door Assuerus Koster te Amsterdam in 1636. De grootste uurslagklok met een gewicht van 7500 kg., en de halfuurslagklok van ongeveer 3500 kg. Op de luidklokkenzolder bevinden zich drie luidklokken, de grootste gegoten door Claude Fremy in 1686 en twee kleinere gegoten door François Hemony in 1658.

Geschiedenis

Bij de nieuwbouw van de Westerkerk is het waarschijnlijk dat er ook een klokkenspel in de nieuwe toren is aangbracht, waarschijnlijk van de hand van de stadsklokkengieter Assuerus Koster. In bronnen komt Jan Adriaensz Leeghwater naar voren als de vervaardiger van dit spel, waarschijnlijk heeft hij een speelwerk geleverd. Toen François Hemony zich als stadsgieter in Amsterdam vestigden kon het niet uitblijven dat ook het klokkenspel van de Westertoren door hem vernieuwd werd, in 1658 leverde hij dan ook een geheel nieuwe beiaard van 32 klokken. Zoals met de andere beiaarden kreeg ook de beiaard van de Westertoren in 1699 een kleine uitbreiding van drie kleine klokken, gegoten door Claes Noorden. In 1959 werd de beiaard van de Westertoren hersteld, de Hemony klokken waren ook net als de andere werkstukken van Hemony aangetast door corrosieve aantasting. Slechts de 14 zwaarste Hemony klokken konden gehandhaafd blijven in het carillon. Klokkengieterij Eijsbouts goot de nieuwe klokken ter vervanging.

Speeltijden

Boudewijn Zwart speelt elke dinsdag van 12 tot 13 uur.

Restauratie Westertoren

Sinds maart 2023 is de Westertoren en het carillon in restauratie en daarom is er tot waarschijnlijk december 2023 geen bespeling van het carillon van de Wester.

Torens