Amersfoort Onze Lieve Vrouwe-Toren

De Toren

Waarschijnlijk is de bouw van de toren begonnen rond 1444, de toren was gereed in 1470. De toren is opgetrokken in de bouwstijl van veel torens in deze streek, denk aan de Domtoren in Utrecht. Het kerkgebouw is na een ontploffing toen het kerkgebouw in gebruik was als opslagplaats voor buskruit in 1787 afgebroken. Sinds die tijd staat de toren alleen zonder kerkgebouw.

De OLV toren van Amersfoort – Foto Hans van Dijk 2021

Het Carillon

De Amersfoortse toren bevat niet een carillon, maar twee! Het originele Hemony carillon dat in de jaren 1658/59/62 door Fran├žois Hemony is vervaardigd telt 35 klokken, het spel is bespeelbaar met een klavier met broekverbindingen. De zwaarste basklok is een des1 van ongeveer 2000 kg. Het tweede carillon is in 1997 gegoten door de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts, en telt 58 klokken. De zwaarste basklok is een bes0.

Overige klokken

De toren beschikt sinds het jaar 2000 over een 7 gelui gegoten door klokkengieter Hanns Martin Rincker in het Duitse Sinn. Het gelui heeft een totaalgewicht van 7000 kg.

Geschiedenis

De geschiedenis van de beiaard van de OLV toren van Amersfoort is nauw verweven met de in Amersfoort aanwezige beiaardschool, uiteraard gaat de historie van de beiaard verder terug. Veel is er niet bekend over een beiaard of voorslag die aanwezig was voor 1600, wel is bekend dat in 1594 een ‘kloksteller’ in de persoon van meester Jacob is aangesteld. Deze meester Jacob was ook organist, aannemelijk is dat hij ook op de klokken musiceerde? In 1647 is dat wel het geval, Jacob Tomasz werd aangesteld als beiaardier in combinatie met de functie van organist. In 1657 begon men onderhandelingen met Fran├žois Hemony over de aanschaf van een nieuwe beiaard, geldgebrek beperkte echter de ambities van het Amersfoortse stadsbestuur. Uiteindelijk toen het stadsbestuur Hemony opdracht gaf voor een nieuwe beiaard werden de dure basklokken voorlopig uit de plannen geschrapt. Pas in 1953 kwamen de ontbrekende basklokken fis1 en gis1 in het klokkenspel, gegoten door klokkengieterij Eijsbouts. Zoals eerder vermeld is de geschiedenis van het carillon van Amersfoort nauw verweven met de beiaardschool die sinds 1953 in Amersfoort is gevestigd. Sinds 1953 is het carillon van Amersfoort ook de oefen beiaard van de studenten, en hoewel het spel in 1953 uitgebreid is tot een spel van 47 klokken had dit spel gestemd in middentoonstemming beperkingen. Daarom is in 1997 een compleet nieuwe beiaard in de toren aangebracht, dit naast de Hemony beiaard. De nieuwe beiaard is gegoten door de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts en heeft een omvang van 58 klokken.

Speeltijden

De studenten van de Nederlandse Beiaardschool verzorgen de bespeling van het carillon, dit op donderdag van 20 tot 21 uur, op vrijdag van 10 tot 11 uur en zaterdag van 13 tot 14 uur.

Torens