Alphen aan de Rijn carillon Adventskerk

Alphen aan de Rijn carillon van de toren van de Adventskerk

Adventskerk Alphen aan de Rijn Foto Hans van Dijk

De Toren

De kerk en de toren zijn in de jaren 1920 tot 1922 gebouwd naar een ontwerp van architect W.Ch. Kuijper Jr. die ook de bouw begeleidde. De voorganger van de kerk is in 1916 afgebrand, na loodgieterzwerk op het kerkdak. Herbouw van de kerk in originele staat ging teveel geld kosten, daarom nam het kerkbestuur het besluit om een moderne kerk met toren te bouwen. Voor dit gebouw heeft de Nieuwe Badkapel te Scheveningen model gestaan. In de rijke donker bruine baksteenuitvoering is de invloed van Berlage te herkennen. Op 21 juni 1920 begon de firma J. Vonk & S. de Jeu met het werk voor de fundering. In februari 1921 startte de aannemerscombinatie J. Gesman, H. Turkenburg en H. Oudenes met de bovenbouw van kerk en toren. De aanneemsom bedroeg 249.000,- gulden. De bouw verliep voorspoedig en in mei 1922 werd de kerk opgeleverd. De toren heeft een hoogte van 40 meter.

Het carillon

Het carillon bestaat uit 47 klokken met als bas klok een E1 van ongeveer 1162 kg. Deze klok is op het klavier van het carillon aangesloten als C1. De klokken zijn gegoten door klokkengieterij Petit & Fritsen in 1961. De twee zwaarste klokken waren al in 1949 (1162 kg. en 864 kg.) gegoten door deze klokkengieterij, ter vervanging van de in de oorlog verdwenen luidklokken. De drie zwaarste klokken kunnen dienst doen als luidklok.

Geschiedenis

De prachtige toren van de Adventskerk straalde gewoon uit dat hier een beiaard op zijn plaats zou zijn, dit moet de toenmalige burgermeester van Alphen aan de Rijn de heer Z. Bruins Slot gedacht hebben bij zijn aantreden in 1957. Deze burgemeester was afkomstig uit een beiaard plaats bij uitstek, Nijkerk. De oprichting van een beiaardcomité lag voor de hand, de burgemeester werd hier de voorzitter van. De acties voor gelden voor een beiaard liepen zeer voorspoedig, het was zelfs mogelijk meer klokken te laten gieten dan aanvankelijk de bedoeling was. Klokkengieterij Petit & Fritsen goot in 1962 een prachtig instrument van vier octaven. Op 7 mei 1962 speelde het carillon rond het middaguur voor het eerst, in de avond was er ondermeer nog een concert door de bekende beiaardier componist Wim Franken. Bovendien vond er die dag in Alphen een studiedag plaats van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging. Vijftig jaar later heeft er een uitgebreide revisie van het klokkenspel plaats  gevonden, dit keer door de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts. Op 7 april 2012 werd opnieuw het klokkenspel tijdens het middaguur in gebruik genomen, dit in bijzijn van het bestuur van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging en het mobile carillon van Boudewijn Zwart.

Speeltijden

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur door de beiaardier Marianna Marras.

Links

Takelen carillon Adventskerk gefilmd

Torens