Almere Lichtboog kerk

Het carillon van de Lichtboogkerk van Almere

Toren

De toren maak deel uit van een oecumenisch kerkgebouw. De kerk en toren zijn in 1984 in gebruik genomen en is gebouwd onder architectuur van G.E. v.d. Veen.

Carillon

Het carillon bestaat uit 50 klokken met als grootste klok A1 van 450 kg. De klokken zijn gegoten door de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts in de jaren 1985 en 2008. De twee zwaarste klokken doen ook dienst als luidklok.

Geschiedenis

Bijzonder dat een nieuwe stad in de polder beschikt over twee hand bespeelde beiaarden en bovendien nog een automatisch carillon. (carillon in het kerkcentrum De Drieklank Almere Buiten). Om meer sfeer te scheppen in een nieuwe stad in de Polder heeft de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders dit gestimuleerd. De toren en het carillon zijn eigendom van de gemeente Almere, en de gemeente draagt ook zorg voor de bespelingen door de beiaardiers die in dienst zijn van gemeente Almere. Het carillon van de Lichtboog toren is in 1985 geplaatst, eerst met een omvang van 47 klokken in 2008 is het carillon nog uitgebreid tot 50 klokken.

Speeltijden

Gerda Peters en Bauke Reitsma spelen op zaterdag van 11 tot 12 en op woensdag van 13 tot 14 uur.

Torens