Almere – Goede Rede Toren

De Goede Rede kerk Almere Foto Hans van Dijk

Almere het carillon van de Goede Rede Toren

De Toren

De Goede Rede kerk is gebouwd in 1979 in opdracht van de gezamenlijke kerken. Het ontwerp is van architecten Steen en Tuynhof in Leeuwarden. De toren is gebouwd in opdracht van de rijksdienst voor de IJsselmeerpolders die de bouw van de toren ook gefinancierd heeft.

Uw webmaster en de Goede Rede Toren

Het carillon

Het carillon omvat 50 klokken met als zwaarste klok een F1. Het klokkenspel is in 1979 gegoten door de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts. Drie klokken doen tevens dienst als luidklok en dragen de namen Kerstmis, Pasen en Pinksteren.

De zwaarste klok

Geschiedenis

De rijksdienst voor de IJsselmeerpolders wenste een stad in de nieuwe polder te bouwen met meer gezelligheid en een meer Nederlandse uitstraling. Bij een dergelijke stad hoort een carillon, daarom werd een toren gebouwd met een carillon gefinancierd door de zelfde Rijksdienst. Bijzonder is de beiaardcultuur die leeft in een nieuwe stad als Almere. Er zijn talrijke concerten op de carillons in Almere. Niet alleen op het carillon van de Goede Rede Toren, maar sinds 1985 beschikt ook de Lichtboogtoren over een lichte beiaard.

Speeltijden

Woensdag en vrijdag van 11 tot 12 uur door Gerda Peters en Bauke Reitsma.

Torens