Alkmaar Sint Laurenstoren

De vieringstoren van de Sint Laurenstoren te Alkmaar

De Toren

In 1468 werd een voorganger van de huidige Sint Laurenkerk gesloopt omdat de kerk zwaar beschadigd was door het instorten van de toenmalige toren, in 1470 begon men met de bouw van een nieuwe kerk, die in 1512 gereed kwam. In plaats van een nieuwe toren werd op de kruising van het schip van de kerk een vieringstoren aangebracht.

Het carillon

De beiaard heeft een omvang van 37 klokken bes1-c2-d2–c5 , hiervan zijn er 29 gegoten door Melchior de Haze in de jaren 1687/88/89, 9 klokken komen uit de gieterij van Eijsbouts uit de jaren 1963/2015. Er bevindt zich nog een uurslagklok gegoten door Jasper Moer in de toren.

Geschiedenis

Het is waarschijnlijk dat het eerste klokkenspel in Alkmaar zich in de toren van de Sint Janskapel bevond, het bestond uit 7 klokken gegoten in 1536 door Jacob Waghevens uit Mechelen. De toren beschikte al over een uurklok gegoten door Pieter van Dormen uit 1443. In 1565 werd aan deze voorslag nog een klok toegevoegd, en in 1636 klokkengieter Kylianus Wegewaert een nieuwe klok goot, en een oude klok hergoot. In 1707 verdwenen alle klokken uit de toren van de Sint Janskapel, met uitzondering van de klok van Kylianus Wegewaert uit 1636. Rond 1542 kregen de toren van het Heilige Geesthuis en de Sint Laurenskerk beide ook een klokkenspel, gegoten door Jacob Waghevens. In 1688 trof de uurwerkmaker/beiaardinrichter Willem Sprakel een 14 tal klokken aan in de toren, van Jacob Waghevens, maar opmerkelijk genoeg ook een tweetal klokken van Fran├žois Hemony uit 1651 en een klok van Henrick Both uit 1588. Met de komst van een nieuwe beiaard op de Waagtoren in 1688 die bepaald beter was dan de klokken van de Laurenstoren, kwam men tot inzicht dat ook een nieuw klokkenspel op deze toren wenselijk was. Aan de gieter van het Waagcarillon Melchior de Haze werd opgedragen een beiaard van 32 klokken te leveren. Dit nieuwe carillon werd in 1689 in de toren aangebracht. Rond 1750 verdween het klavier uit de toren, het carillon werd niet meer door een beiaardier bespeelt, slechts het automatische spel via de speeltrommel was waarmee de klokken tot klinken gebracht werd. Hoewel er nog wel onderhoud gepleegd werd was rond 1945 het klokkenspel nogal verwaarloost, De wens was om het carillon te restaureren en ook weer te voorzien van een stokkenklavier waardoor er weer door de beiaardier gemusiceerd kan worden. Dit was in 1963 voltooid, Omdat een aantal klokken van Melchior de Haze in slechte staat waren werd er een aantal klokken vervangen door exemplaren die afkomstig waren uit het klokkenspel van de toren van de Waag, bovendien goot de klokkengieterij Eijsbouts een aantal nieuwe klokken. Bovendien waren er ook nog genoeg klokken over om het spel van de eerder genoemde Sint Janskapel thans genoemd de Kapelkerk van een klokkenspel te voorzien, automatisch spelend met de speeltrommel van de Sint Laurenstoren.

Speeltijd

De stadsbeiaardier van Alkmaar is Christiaan Winter. De speeltijd is vrijdag van 13.30 tot 14.30 uur

Muziek vanaf de Sint Laurenstoren

Een twee tal opname van het carillon van de Sint Laurenstoren.

Beiaardier Rien Ritter speelt een Menuet van Boccherini
Beiaardier Rien Ritter speelt Menuet van Sjef van Hoof

Torens